FENG - ŠUEJ
Pět prvků - charakteristika

 

Oheň
Tato vazba květin oslovuje lidi, kteří jsou přirození vůdcové, jsou vřelí, vášniví a mají schopnost motivovat a
inspirovat ostatní. Milují nové nápady, prahnou po změně a pestrosti. Jsou čestní a čestnost předpokládají i u
ostatních. Jejich naivita je však přivádí do složitých situací. Rádi něco začínají, ale je pro ně těžké to
dokončit. Neustále věří v nové nápady a v rychlé řešení situací. Jsou pozitivní a optimističtí, ať je potká
cokoliv, vždy se z toho vzpamatují a.věří v lepší budoucnost. Jsou to nadšení lidé se srdcem plným lásky a
věčného mládí.
Mají však také své negativní stránky: netrpělivost, neradi přijímají kritiku, když cítí svoji vnitřní pravdu.
Chtějí po druhých stejné výkony, jaké podávají sami a tempo, které je jejich pracovním tempem. Málo
přemýšlejí o svých pocitech.

Země

Tato vazba květin oslovuje lidi, kteří jsou stálí, solidní a je na ně spolehnutí. Posilují ostatní a jsou loajální,
trpěliví, starostliví a silní. Mají praktickou povahu, vždy stojí oběma nohama na zemi, jejich smysl pro
humor je vytříbený a vřelý. Silnou stránkou je logika a praktičnost. Na nic nespěchají, jejich podpora je
trvalá. Když se rozhodnou pro nějaký plán, dotáhnou ho do konce. Vždy se soustředí jen na jednu věc a tu
také dokončí. Nikdy nepotřebují chválit, stačí jim pomyšlení na dobře vykonanou práci. Pracují pilně a
vytrvale, jsou často velice úspěšní ve finanční sféře. Mají vnitřní sílu, která jim pomáhá pochopit sami sebe.
Mají také negativní stránky – jednají velmi tvrdohlavě a někdy až nepřispůsobivě. Jsou posedlí a mají
sklony k hnidopišství.

Kov
Tato vazba květin oslovuje lidi, kteří jsou ctižádostiví a cílevědomí. Věří si a berou se vážně. Přirozená
nezávislost je vede k vytváření své identity. Jejich skrytá, fascinující směs logiky a intuice jim pomáhá dělat
správná finanční rozhodnutí. Jsou dobří organizátoři. Víra v jejich vlastní schopnosti je však někdy nutí ke
strnulosti, i když jim svědčí změna.
Mají také své negativní stránky- je v nich skryta neoblomnost, melancholičnost a vážnost. Jejich
destruktivní chování jim může ve spoustě situací způsobit nemalé problémy. Pomoc od druhých nepříjímají
snadno, mají pocit, že sami zklamali.

Voda

Tato vazba květin oslovuje lidi, kteří jsou jemní a neradi zraňují city druhých. Svoje názory dokáží prosadit
klidným a rafinovaným způsobem. Jsou intuitivní a velmi vnímaví ke všemu, co se děje kolem. Jejich velká
přizpůsobivost dokáže spojit lidi kolem nich. Všestranný talent je odvádí od zaměření na jednu oblast tvorby.
Bývají hudebně nadaní. I když na nic nehrají, ani nezpívají, talent v sobě mají. Komunikace je jejich silnou
stránkou, stejně jako diplomacie. Dokáží velice dobře naslouchat druhým a také jim v jejich problémech
poradit. Jsou flexibilní a pohlížejí na věci holisticky.
Mají také své negativní stránky – jejich velká všestranost je vede k nedokončování započatých věcí. Velká
citlivost může způsobit i nervové přetížení. Když se na někoho upnou, dokáží být až neodbytní.

Dřevo

Tato vazba květin oslovuje lidi, kteří jsou společenští a ctižádostiví. Jejich smysl pro detail je až
obdivuhodný. Mají dobré manažerské schopnosti a vše potřebují mít naplánované daleko dopředu. Jako
zaměstnavatelé jsou přátelští, což může někdo i zneužívat. Chovají se velmi mravně a eticky a opovrhují
lidmi, kteří nemají podobně pevné zásady. Jsou energičtí a lehce dosahují svých cílů. Mají vztah k umění a
úkoly vykonávají s nadšením. Bystrý rozum a otevřená povaha jim získávjí podporu.
Mají také negativní stránky – je pro ně však často těžké vyjádřít se tak jasně, jak by chtěli, což je může vést
k frustraci, zlosti a netrpělivosti. Pokud nejde vše podle jejich představ, mají pocit nedokonalosti a zdá se
jim, že jim nikdo nerozumí a že jsou sami v sobě ztraceni.

Dřevo - Oheň

Tato vazba květin oslovuje lidi, kteří bývají společenští, angažovaní a energičtí. Raději se však oddávají
představám, než by se upínali k plánům. Jejich stabilita jim dodává harmonii. Maji praktický selský rozum a
jsou vnímaví. Vzhledem k jejich důvěřivému přístupu však mohou být lehce podvedeni. Jsou to dobří řečníci
a vůdcové.
Negativní stránky: netrpělivost, problémy s dokončováním úkolů, střídání nálad a názorů. Potlačování sama
sebe.

Oheň - Země

Tato vazba květin oslovuje lidi, kteří jsou vůdci a vyžadují činnost. Inspirují ostatní k následování, často je
však přivedou do potíží, protože nemají rádi pravidla a nevidí důsledky. Hned jsou nahoře a hned zas
dole.Jejich přirozená energie je přivádí do soustavného pohybu, nebo je naopak zodpovědnost dostane do
stagnující polohy. Při tendenci k rychlým změnám si musí dát pozor na negativa, kterými jsou posedlost,
ukvapená rozhodnutí a nesoustředěnost. Vnitří stres je dokáže zahnat do ústraní a způsobí, že nevnímají
svoje přání a touhy.

Země - Kov

Tato vazba květin oslovuje lidi, kteří jsou praktičtí a stálí. Vytrvalost je pevnou záštitou v krizích. Na nic
nespěchají, jejich podpora je trvalá. Když se rozhodnou pro nějaký plán, také věc dokončí. Mají vnitřní sílu,
která jim pomáhá zvládat všechny jejich krize.
Musí si dát pozor na některé negativní vlastnosti, jako je destruktivnost a nekompromisnost. Pokd nebudou
lépe vnímat sámi sebe, jejich roztěkanost jim může způsobit značné finanční potíže. Jejich energie musí být
dobře rozložena mezi práci a odpočinek, jinak může způsobit zdravotní potíže.

Kov - Voda

Tato vazba květin oslovuje lidi, kteří jsou ctižádostiví a produktivní. Mají pevné cíle a vědí, kam směřují, i
když někdy nemají pochopení druhých. Je to známka jejich uzavřenosti a pocitu zklamání. Obvykle jsou na
tom dobře finančně, protože mají dobré vnitřní cítění a vědí co chtějí. Musí si dát pozor na zneužití od
druhých.
Negativní vlastnosti, jako je rychlé rozhodování , je mohou vést ke špatnému rozhodnutí. Je nutné si
uvědomit, že autoritu, kterou uplatňují v zaměstnání nebo v jiném kolektivu, nemohou v plné míře
uplatňovat doma. Pokud si nebudou jisti sami sebou, může to znamenat, že budou potlačovat svě vnitřní
pocity a k ostatním se budou chovat chladně.

Voda - dřevo

Tato vazba květin oslovuje lidi, ktěří jsou velmi komunikativní a společenští. Jsou nadaní v mnoha směrech a
potřebují se neustále rozvíjet. Jsou přizpůsobiví a intuitivní. Vědí, co druzí potřebují a snaží se jim pomoci,
jak to sami nejlépe umí. Dokáží se velice dobře prosadit jemnou a nenásilnou taktikou. Na takové lidi se
dokáže málokdo rozlobit, protože působí velice klidným a pohodovým dojmem.
Avšak pozor na negativa – je třeba dát si pozor na svoje chování, které může působit bohémsky, s
nelogickými, až zmatenými nápady, které okolí málokdy přijímá s pochopením. Když je druzí neberou
vážně, upadají do smutku a stahují se sami do sebe. Odmítají všechny a všechno s pocitem začarovaného
kruhu, ze kterého nenacházejí východisko.

© 2019 Zahradnictví Škoda   |  Joomla Templates by   Joomzilla.com
Back to Top