Radost s květinou


   Chcete si okolo sebe vytvářet čisté a harmonizující prostředí podle staré čínská filozofie Feng-shui?
Věda o tom, jak si pro šťastný život vytvořit harmonické prostředí, je stará mnoho tisíc let. Vznikla
poznáváním přírody, pohybu nebeských těles a člověka jako osobnosti, karmy. Velkou roli v této jedinečné
filozofii hraje i to, co dělají lidé se svým životem, jak se člověk chová k ostatním lidem, jak využívají
vzdělání k tomu, aby dobře pochopili tento svět.

   Feng–shui je jedinečným filozofickým systémem, který je od ostatních filozofií odlišen schopností změny. Člověk
má možnost vlastním pochopením a přičiněním vytvářet svoje životní prostředí a svůj životní prostor nejen
doma, ale i v zaměstnání, v přírodě i ve vztazích k ostatním lidem. Pokud pochopí filozofii a zásady feng–
shui, mohou vytvářet svůj život velmi kvalitně, a to prostřednictvím energií v sobě samém, ale i energií,
které proudí bytem, pracovištěm, zahradou, celým životem. Energie feng – vítr, shui – voda jsou základními
prvky této filozofie a dále je doplňují ještě dřevo, oheň, země a kov. Vyrovnanost a správný poměr těchto
prvků vytváří harmonickou vyrovnanost – harmonii celku.


   Člověk jako součást přírody a vesmíru je schopen harmonickým životem vytvářet léčivou energii, kterou
může dál rozšiřovat ve svém okolí, tj. v bytě, na zahradě, na pracovišti a všude kolem sebe. Je to čistá
regenerující energie, která vytváří dobrý pocit nejen pro tvůrce, ale i pro příchozí.

   K tomu, aby i Vaše prostředí domu, bytu, zahrady nebo pracoviště
změnilo energii a stalo se tanečním sálem pro pozitivní energii,
Vám pomůže Zahradnictví Škoda.
   Specializovaný tým má k dispozici informace i názorné příklady řešení, jak si tyto prostory doplnit a
vyzdobit květinami a prvky, které léčí duši a následně i tělo.


Nevěříte?
   Je to jen na Vás, abyste se sami přesvědčili. Zveme Vás do Květinové síně Feng-shui, vybavené podle zásad
staré čínské filozofie, kde Vám nabídneme vše pro Vaši informaci o harmonickém a zdravém životě včetně
doporučení a prodeje prvků, které Vám pomohou při přetváření Vašeho životního prostoru.

 

Vytvořte si charismatickou léčebnou zahradu!
   Každý člověk se může naučit vnímat na svojí zahradě energeticky silná místa. Pokud je vnímá a porozumí
jim, vytvoří při dodržení zásad feng-shui a vhodné kombinaci úprav místa s vhodnými rostlinami zajímavé
prostředí. Tato místa budou sloužit nejen esteticky, ale hlavně k získání a znovuobnovení životní energie a
následně i ke zlepšení Vašeho fyzického zdraví

   Zahrada je rozdělena podle světových stran na devět políček. Postupuje se tak, že na prvním a
nezastupitelném místě v zahradě je člověk a jeho plány. Je třeba mít jasnou představu, jaké jsou cíle a čeho
chce majitel v životě dosáhnout, co by se mělo zlepšit. Z toho vyplyne, co by se mělo změnit a jak toho
dosáhnout, aby vše bylo v souladu. Je třeba podpořit silná místa zahrady, aby byl vytvořen výjimečný a
inspirující celek. Takový potom bude i Váš život!


   Odborníci Vám pomohou s úpravou zahrady jako celku i s jednotlivými zákoutími. A víte, že například
Kalina (Viburnum) podporuje děti a jejich rozvoj, že Svatolina (Santolina) přispěje k Vašemu vnitřnímu
klidu a Ambroň (Liquidambar) je vhodné vysazovat do oblasti slávy?
Že pro předzahrádku na severovýchodní stranu je vhodná červená, žlutá nebo oranžová barva, že kočky
většinou milují vůni máty a že člověk si vůně i barvy ukládá do svého podvědomí a spojuje s nimi svůj život
více, než je zvykem si myslet?
Do vnímání zahrady podle feng-shui je zapojeno všech pět smyslů,
je to zahrada pro celého člověka.

© 2019 Zahradnictví Škoda   |  Joomla Templates by   Joomzilla.com
Back to Top